Dilbilim · Edebiyat · Felsefe

Saussure/ Jonathan Culler

AFA Çağdaş Ustalar Dizisi 8, Çeviren :  Nihal Akbulut, Ekim, 1985, Afa Yayıncılık, İstanbul, notlandıran: Mehmet Uysal Saussure’ün dile yaklaşımı, insana değgin, özellikle dille  insan anlığı arasındaki yakın ilişkiye değgin yeni düşünme yollarının ana sorunlarında da odaklanır. İnsan gerçekten de “konuşan hayvan”sa ; dünyayla alışverişi, en açık biçimde insan diliyle ortaya konmuş, kurucu ve ayırdedici… Okumaya devam et Saussure/ Jonathan Culler

Bilim · Düşünce · din · Felsefe · İslam

Din Kuramı/ Georges Bataille

“İnsanlaşma Sürecinde Din’in Oluşumu” Thadee Klossowski tarafından hazırlanan ve tanıtılan metin. Birinci Baskı: 1997, Göçebe Yayınları, Çeviren: M. Mukadder Yakupoğlu, notlandıran: Mehmet Uysal.             Bataille bu özlü araştırmasında Hegel felsefesiyle antropolojik verilerin bir sentezini yapmaktadır. Bu sentez kutsal ile kutsal-dışının karşıtlığını içermektedir. Kutsal-dışı dünyada insan çalışma yoluyla kendinin bilincine varır ama aklın düzenlediği sınırlar içerisinde kalır.… Okumaya devam et Din Kuramı/ Georges Bataille

Düşünce · Felsefe

Gemi Batıyor, Seyrediyorlar/ Hans Blumenberg

Dost Kitabevi Yayınları, Birinci Baskı, Nisan 2002, Ankara, Almancadan çeviren: Osman Toklu, notlandıran: Mehmet Uysal Bizi şaşırtan bir felsefecidir Blumenberg; yazısının zorluğu, üslubunun kendine has oluşu, bu çok yönlü yapıtın okunmasını ve dünyanın önemli düşünürlerince tartışılmasını engellememiştir. Pascal’dan bir alıntıyla başlar Gemi batıyor, Seyrediyorlar: “Hepiniz bindiniz”. Evet, hepimizin bindiği bu gemi çeşitli isimler alır: Kimileri… Okumaya devam et Gemi Batıyor, Seyrediyorlar/ Hans Blumenberg