Düşünce · Edebiyat · Felsefe · Fenomenoloji · Sanat · Uncategorized

Hermeneutik ve Şiir/ Doğan Özlem

Notos Kitap Yayınevi, Birinci Basım: Mayıs 2011, notlandıran: Mehmet Uysal Aristoteles edebiyatın ne olduğu sorusunu yanıtlamak için onun amacına ve yarattığı etkiye bakmak gerektiğini bildirir ve bunu tragedya örneğinde göstermek ister. O, en üstün edebi tür saydığı ve şiir ile tiyatronun buluştuğu tür olarak gördüğü tragedyada amacın korku ve acıma duygularını uyandırmak yoluyla ruhu tutkulardan… Okumaya devam et Hermeneutik ve Şiir/ Doğan Özlem

Dilbilim · Edebiyat · Felsefe

Saussure/ Jonathan Culler

AFA Çağdaş Ustalar Dizisi 8, Çeviren :  Nihal Akbulut, Ekim, 1985, Afa Yayıncılık, İstanbul, notlandıran: Mehmet Uysal Saussure’ün dile yaklaşımı, insana değgin, özellikle dille  insan anlığı arasındaki yakın ilişkiye değgin yeni düşünme yollarının ana sorunlarında da odaklanır. İnsan gerçekten de “konuşan hayvan”sa ; dünyayla alışverişi, en açık biçimde insan diliyle ortaya konmuş, kurucu ve ayırdedici… Okumaya devam et Saussure/ Jonathan Culler

Bilim · Düşünce · din · Felsefe · İslam

Din Kuramı/ Georges Bataille

“İnsanlaşma Sürecinde Din’in Oluşumu” Thadee Klossowski tarafından hazırlanan ve tanıtılan metin. Birinci Baskı: 1997, Göçebe Yayınları, Çeviren: M. Mukadder Yakupoğlu, notlandıran: Mehmet Uysal.             Bataille bu özlü araştırmasında Hegel felsefesiyle antropolojik verilerin bir sentezini yapmaktadır. Bu sentez kutsal ile kutsal-dışının karşıtlığını içermektedir. Kutsal-dışı dünyada insan çalışma yoluyla kendinin bilincine varır ama aklın düzenlediği sınırlar içerisinde kalır.… Okumaya devam et Din Kuramı/ Georges Bataille