kültür · Milliyetçilik · Siyaset · Sosyoloji

Çokkültürlülük/ Milena Doytcheva

İletişim Yayınları, Nisan 2009, çev: Tuba Akıncılar Onmuş, notlandıran: Ammar Kılıç Bugün, farklı biçimlerde ve ölçeklerde, kültürel özgüllüklerin tanınması taleplerinin ve kimlik iddialarının arttığı gözlemleniyor. Paradoksal olarak, bu evrimin ilk kaynağı küreselleşmede aranmalıdır. S.9 Yüzyıl başında bağımsız devlet sayısı en fazla elli civarında iken 1989’da 160’a ve son dönemde 200’e çıktı. (…) 20. Yüzyılda ayrılıkçılıktan tedirgin… Okumaya devam et Çokkültürlülük/ Milena Doytcheva

Düşünce · Edebiyat · Felsefe · Fenomenoloji · Sanat · Uncategorized

Hermeneutik ve Şiir/ Doğan Özlem

Notos Kitap Yayınevi, Birinci Basım: Mayıs 2011, notlandıran: Mehmet Uysal Aristoteles edebiyatın ne olduğu sorusunu yanıtlamak için onun amacına ve yarattığı etkiye bakmak gerektiğini bildirir ve bunu tragedya örneğinde göstermek ister. O, en üstün edebi tür saydığı ve şiir ile tiyatronun buluştuğu tür olarak gördüğü tragedyada amacın korku ve acıma duygularını uyandırmak yoluyla ruhu tutkulardan… Okumaya devam et Hermeneutik ve Şiir/ Doğan Özlem

Dilbilim · Edebiyat · Felsefe

Saussure/ Jonathan Culler

AFA Çağdaş Ustalar Dizisi 8, Çeviren :  Nihal Akbulut, Ekim, 1985, Afa Yayıncılık, İstanbul, notlandıran: Mehmet Uysal Saussure’ün dile yaklaşımı, insana değgin, özellikle dille  insan anlığı arasındaki yakın ilişkiye değgin yeni düşünme yollarının ana sorunlarında da odaklanır. İnsan gerçekten de “konuşan hayvan”sa ; dünyayla alışverişi, en açık biçimde insan diliyle ortaya konmuş, kurucu ve ayırdedici… Okumaya devam et Saussure/ Jonathan Culler