Bilim · Düşünce · din · Felsefe · İslam

Din Kuramı/ Georges Bataille

“İnsanlaşma Sürecinde Din’in Oluşumu” Thadee Klossowski tarafından hazırlanan ve tanıtılan metin. Birinci Baskı: 1997, Göçebe Yayınları, Çeviren: M. Mukadder Yakupoğlu, notlandıran: Mehmet Uysal.             Bataille bu özlü araştırmasında Hegel felsefesiyle antropolojik verilerin bir sentezini yapmaktadır. Bu sentez kutsal ile kutsal-dışının karşıtlığını içermektedir. Kutsal-dışı dünyada insan çalışma yoluyla kendinin bilincine varır ama aklın düzenlediği sınırlar içerisinde kalır.… Okumaya devam et Din Kuramı/ Georges Bataille

Düşünce · Felsefe

Gemi Batıyor, Seyrediyorlar/ Hans Blumenberg

Dost Kitabevi Yayınları, Birinci Baskı, Nisan 2002, Ankara, Almancadan çeviren: Osman Toklu, notlandıran: Mehmet Uysal Bizi şaşırtan bir felsefecidir Blumenberg; yazısının zorluğu, üslubunun kendine has oluşu, bu çok yönlü yapıtın okunmasını ve dünyanın önemli düşünürlerince tartışılmasını engellememiştir. Pascal’dan bir alıntıyla başlar Gemi batıyor, Seyrediyorlar: “Hepiniz bindiniz”. Evet, hepimizin bindiği bu gemi çeşitli isimler alır: Kimileri… Okumaya devam et Gemi Batıyor, Seyrediyorlar/ Hans Blumenberg

Düşünce · Felsefe · Sosyoloji · Tarih

Kendini Bilmek/ M. Foucault, H. Gutman, P. H. Hutton

Türkçesi: Gül Çağalı Güven, Om Yayınevi, İstanbul, Nisan 1999, notlandıran: Mehmet Uysal.      Geçmişi kavramamızın bize öğrettiği şey şudur: Yalnızca benimsememiz gereken süreklilikler yoktur, seçmekte özgür olduğumuz seçenekler de vardır. Kim olduğumuzun, tıpkı geçmişte neye saygı duyduğumuzla olduğu gibi, bugün neyi onayladığımızla çok ilgisi vardır. Patrick H. Hutton Nasıl ki gramer kuralları faille fiili ya… Okumaya devam et Kendini Bilmek/ M. Foucault, H. Gutman, P. H. Hutton