Düşünce · Felsefe

Gemi Batıyor, Seyrediyorlar/ Hans Blumenberg

Dost Kitabevi Yayınları, Birinci Baskı, Nisan 2002, Ankara, Almancadan çeviren: Osman Toklu, notlandıran: Mehmet Uysal Bizi şaşırtan bir felsefecidir Blumenberg; yazısının zorluğu, üslubunun kendine has oluşu, bu çok yönlü yapıtın okunmasını ve dünyanın önemli düşünürlerince tartışılmasını engellememiştir. Pascal’dan bir alıntıyla başlar Gemi batıyor, Seyrediyorlar: “Hepiniz bindiniz”. Evet, hepimizin bindiği bu gemi çeşitli isimler alır: Kimileri… Okumaya devam et Gemi Batıyor, Seyrediyorlar/ Hans Blumenberg

Düşünce · Felsefe · Sosyoloji · Tarih

Kendini Bilmek/ M. Foucault, H. Gutman, P. H. Hutton

Türkçesi: Gül Çağalı Güven, Om Yayınevi, İstanbul, Nisan 1999, notlandıran: Mehmet Uysal.      Geçmişi kavramamızın bize öğrettiği şey şudur: Yalnızca benimsememiz gereken süreklilikler yoktur, seçmekte özgür olduğumuz seçenekler de vardır. Kim olduğumuzun, tıpkı geçmişte neye saygı duyduğumuzla olduğu gibi, bugün neyi onayladığımızla çok ilgisi vardır. Patrick H. Hutton Nasıl ki gramer kuralları faille fiili ya… Okumaya devam et Kendini Bilmek/ M. Foucault, H. Gutman, P. H. Hutton

Düşünce · Felsefe · Hukuk · Siyaset · Tarih

Vahşeti Kavramak/ Jan Philipp Reemtsma

Almancadan çeviren : Ender Ateşman, Ayrıntı Yayınları, Birinci Basım: Ocak 1998, notlandıran: Mehmet Uysal      Türkiye’de şiddet konusunda karşılaştığımız sorunları anlayabilmek için, Reemtsma’nın uygarlık ve barbarlık ilişkisi üzerine söylediklerini iki ayrı düzeyde ele almak gerekir. Birincisi, modern devletlerin oluşum süreci içerisinde şiddet alanlarının daraltılması sorunudur. Bunun için şiddet konusunda herkesçe kabul edilen ortak bir konsensüsün oluşması… Okumaya devam et Vahşeti Kavramak/ Jan Philipp Reemtsma